places left: 117

2018-01-18: #AfterworkEP

Abiertos de 18:00h a 22:00h

Amb els teus companys de treball, parella o amics. Tots sereu ben rebuts al Palauet Living Barcelona. El palauet modernista més desconegut de la ciutat comtal i que res ha d'envejar a altres edificis emblemàtics com Casa Batlló o la Pedrera/// Con tus compañeros de trabajo, pareja o amigos. Todos serán bien recibidos en el Palacete Living Barcelona. El palacete modernista más desconocido de la ciudad condal y que nada tiene que envidiar a otros edificios emblemáticos como Casa Batlló o la Pedrera. // With your co-workers, partner or friends. All will be well received at the Palacete Living Barcelona. The most unknown modernist palace in Barcelona and that has nothing to envy to other emblematic buildings such as Casa Batlló or La Pedrera.